Faqet e vendeve të SIPPOs janë tashmë online

September 20th, 2017

Që nga 25 Shtatori 2017 zyrat e SIPPOs, në çdo vend partner, do kenë faqen e tyre të internetit. 

Eksportuesit dhe Organizatat, që mbështesin Biznesin (BSO) nga vendet partnere me SIPPO-n, mund të kontaktojnë online me zyrat përkatëse dhe të informohen në 11 gjuhë lokale dhe në anglisht. Nga A për Albania në V si Vietnami – Ekipet në çdo vend do të informojnë nëpërmjet faqeve të tyre për aktivitetet e SIPPO-s, të rejat nga sektorët e përzgjedhur për eksportin dhe evente, që do zhvillohen në vijim. Kontaktoni me ekipin e SIPPO në vendin tuaj.

Shqipëria: www.sippo.al Bosnia dhe Herzegovina: www.sippo.ba Maqedonia: www.sippo.mk Serbia: www.sippo.rs Maroku: www.sippo.ma Afrika e Jugut: www.sippo.co.za Tunizia: www.sippo.tn Peruja: www.sippo.pe Kolumbia: www.sippo.com.co Indonezia: www.sippo.id Vietnami: www.sippo.vn