Nje model i ri pjesemarrje ne panairin A+A Dusseldorf 2019

A+A Dusseldorf 2019
A+A Dusseldorf 2019

November 11th, 2019

SIPPO ndihmoi Agjencine Kombetare te Zhvillimit te Investimeve per te marre pjese ne panairin A+A Dusseldorf per sigurine dhe shendetin ne pune. Meqenese buxheti ishte i limituar dhe nuk kishte pasur eksperinca te meparshme, pjesemarrja u planifikua me kujdes sin je Stende informuese e kombinuar me nje pjesemarrjen e kompanive shqiptare qe ishin prezente: Citytex, CTA Distribution, ALV-TEX, Desa Co, Arisa,  Malbertex dhe NP Services.

SIPPO ndihmoi Agjencine Kombetare te Zhvillimit te Investimeve per te marre pjese ne panairin A+A Dusseldorf per sigurine dhe shendetin ne pune. Meqenese buxheti ishte i limituar dhe nuk kishte pasur eksperinca te meparshme, pjesemarrja u planifikua me kujdes sin je Stende informuese e kombinuar me nje pjesemarrjen e kompanive shqiptare qe ishin prezente: Citytex, CTA Distribution, ALV-TEX, Desa Co, Arisa,  Malbertex dhe NP Services.

SIPPO mbeshteti AIDA ne zhvillimin e ketij modeli duke organizuar dy trajnime me eksperten e SIPPO Brigitte Heuser dhe Menaxhierin e Promovimit te Eksporteve, Vasil Kolezi, per ngritjen e kapaciteteve te kompanive dhe stafit te AIDA ne njohurite mbi tregun, menaxhimin e stendes dhe roline  tyre koordinues, sin je pike kyce per suksesin e kesaj pjesemarrje. AIDA koordinoi rreth 50 takime ndermjet kompanieve shqiptare dhe atyre te huaja. Kompanite shqiptare ishin optimiste per prezencen Shqiptare ne panair dhe kontaktet qe ata krijuan me bleres potenciale te sherbimeve te tyre. Pjesemarrja shqiptare per edicionin e ardhshem 2021 do jete me e lehte.

Ky model pjesmarrje me kosto efektive u provua te ishte i suksesshem, ne rastin kur Organizatat qe Mbeshtesin Biznesin, (BSOs), nuk kane experience te meparshme ne nje panair ose kur burimet per te realizuar pjesemarrjen jane te limituara.