SIPPO mbeshtet OMB shqiptare per te organizuar nje mision biznesi ne panairin Hi Europe 2018

November 30th, 2018

Skuadra Ballkanike e SIPPO mbeshteti organizimin e nje misioni te perbashket studimor me organizatat e saj partnere ne rajon dhe bizneset e tyre antare. Dy organizata partnere te SIPPO, AIDA dhe AMAP, si dhe 6 kompani Shqiptare, Gjedra shpk, Filipi Co, Cibuku shpk, Biobes shpk, Albanianherbs and Agromap moren pjese ne seminaret the takimet e organizuara para dhe gjate zhvillimit te aktivitetet ne nivel organizatash partnere dhe kompanish.

Skuadra Ballkanike e SIPPO mbeshteti organizimin e nje misioni te perbashket studimor me organizatat e saj partnere nga Shqiperia, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje Hercegovina, si dhe bizneset e tyre antare. Dy organizata partnere te SIPPO, AIDA dhe AMAP, si dhe 6 kompani Shqiptare, Gjedra shpk, Filipi Co, Cibuku shpk, Biobes shpk, Albanianherbs and Agromap moren pjese ne seminaret the takimet e organizuara para dhe gjate zhvillimit te aktivitetet ne nivel organizatash partnere dhe kompanish.

Skuadra ballkanike a SIPPO dhe 3 konsulente nderkombetare organizuan nje seminar ne Frankfurt per sektorin e perberesve natyrale ne tregun gjerman dhe ate Evropian, mjetet e promovimit te eksporteve si dhe informuan pjesemarresit me te dhena dhe statistika mbi kerkesat e tregut. Ne vijim u organizuar nje tur studimor ne panair per Organizatat partnere dhe kompanite pjesemarrese, vizita ne 2 kompani evropiane me eksperience ne tregun gjerman, dhe takime te tjera me organizma te njohur evropiane te fushes si Shoqata Evropiane  Erezave dhe Federata Evropiane e Vajrave Esenciale. Aktivitetet e programit sherbyen per te krijuar lidhje biznesi dhe institucionale me bleres dhe partnere potenciale si dhe ndermjet vete kompanive pjesemarrese ne kete aktivitet.