SIPPO mbeshtet seminarin pergatitor per panairin WTM London

October 26th, 2018

SIPPO mbeshteti AKT ne organizimn e nje seminari pergatitor me operatoret pjesemarres ne panairin prestigjioz WTM London qe zhvillohet me 5-7 Nentor 2018.

SIPPO mbeshteti Agjencine Kombetare te Turizmit te organizoje nje seminar pergatitor per te rritur perfomancen e operatoreve gjate promovimit te tyre ne panairin WTM London qe zhvillohet ne muajin nentor.

Konsulenti i SIPPO, Matthias Leisinger, beri nje pasqyrim te tendencave te tregut Britanik te turizmit dhe nje profilizim te operatoreve Turistik britanik, partishmerise qe ata kane per produkte turistike me qellim  qe te orientoje operatoret shqiptare ne rritjen e efektivitetit te promovimit duke perdorur mjetet qe ofron ky panair si platforme per lidhjen e bizneseve.

Gjithashtu eksperti i SIPPO udhezoi operatoret ne perdorimn e praktikave me te mirat dhe teknikave te avancuara te marketingut gjate pjesemarrjes ne panair per te permiresuar targetimin, zhviilimin e produktit Turistik she perzgjedhjen e kanaleve te duhura per nje hyrje te suksesshme ne tregun Britanik.

Temat mbi turizmin e qendrueshem dhe te pergjegjshem u trajtuan gjate seances se fundit te seminarit, si nje tendence ne rritje ne tregun Turistik nderkombetar, e cila con ne permiresmin te jetes se komunitetit, rritjen e rolit te operatoreve ne komunitetet ku ato punojne, zhvillimin e produkteve terheqese e te pergjegjshme dhe sidomos rritje e fitimit te Biznesit te tyre.

Ne kete seminar moren pjese dhe pefaqesues te Agjencise Maqedonase te Promovimit te Turizmit, ku shkembyen eksperiencat e tyre me koleget shqiptare.