Tekstilet me vlerë të shtuar

Shqipëria ofron një mjedis shumë të favorshëm ekonomik në sektorin e prodhimit të tekstileve, i cili reflektohet dhe në nivelin e eksporteve Shqiptare, duke qenë industria kryesore që kontribuon në totalin e eksporteve prej shumë vitesh. Veshjet dhe produktet tekstile shqiptare janë të një cilësie të mesme dhe të lartë, me një çmim shumë të favorshëm dhe prodhim fleksibël në kapacitete, ndërkohë që prodhues të specializuar dhe produktet e tyre gati për eksport ndodhen vetëm 2-3 orë fluturimi larg nga shtetet kryesore Europiane.