About SIPPO

Who we are

Programi Zvicerian i Promovimit të Importeve (SIPPO) është një mandat me eksperiencë të gjatë i Sekretariatit Shtetëror Zviceran për Cështjet Ekonomike në kuadër të bashkëpunimit për zhvillim ekonomik.

SIPPO ka si qëllim të integrojë më së miri, vendet në zhvillim në tregetinë globale. Ndërkohë që kompanitë në vendet në zhvillim, mund të kenë produkte të mira për të ofruar në tregjet e huaja, ato hasin vështirësi për të gjetur mënyrat e duhura për të kontaktuar blerësit potenciale. Njëkohësisht, ka dhe blerës nga vendet e zhvilluara, që shikojnë për furnitorë me produktet e duhura, por prokurimi i këtyre produkteve është një punë, që kërkon kohë të vlefshme.

Për këtë arsye, vëmendja e SIPPOs është të mbështesë “hallkën e fundit” në zinxhirin e vlerës, ku eksportuesit dhe blerësit takohen me njëri-tjetrin. Organizatat që Mbështesin Biznesin (OMB) janë pikat ku vendoset ura e bashkëpunimit në “hallkën e fundit” dhe që lehtëson hyrjen në tregjet dhe eskportet drejt Zvicrës, BE-së dhe tregjet rajonale.

Prandaj fokusi i SIPPOs është tërësisht në mbështetje të OMB-ve në vendet ku SIPPO vepron (organizata publike apo private, si organizata të promovimit të tregtisë, borde të promovimit të eksporteve, shoqata të sektorit privat, dhoma të tregtisë etj.) në përmirësimin e portofolit të shërbimeve, për promovimin e eksporteve, që ju japin antarëve eksportues në vendet e tyre.

Përmes skuadrave lokale kompetente të SIPPOs dhe në bashkëpunim me një rrjet të eksperteve ndërkombëtarë dhe kombëtarë, programi SIPPO rrit performancë e OMB-ve të përzgjedhura në dy drejtime:

   

1.     Përmirësimi i cilësisë së aktiviteteve të promovimit të tregtisë përmes zhvillimit të kapaciteteve në studimin e tregjeve, pjesëmarrje në panaire, misioneve të blerësve dhe shitësve, si dhe tureve studimore.

2.     Mbështetje e OMB-ve në zhvillimin e tyre organizativ, planifikimin strategjik dhe pozicionimin, menaxhimin e ciklit të projektit, ndarjes së njohurive dhe mësimit të vazhdueshëm.

SIPPO është aktive në 11 vende partnere dhe në 6 sektorë: Peshku dhe Prodhime deti, Ushqime të përpunuara, Përbërës bimorë natyralë, Përpunim Druri Teknik, Tekstilet me Vlerë të Shtuar dhe Turizëm i qëndrueshëm.

SIPPO po zbatohet nga Swisscontact, që nga viti 2017 në partneritet me BHP Brugger dhe Partnerët, Helvetas Swiss Intercooperation dhe është tani në Fazën e 2-të të tij (2021-2025)

About us

The situation in Albania

Në Shqipëri programi SIPPO do të mbulojë 3 sektorë kyç të ekonomisë që janë: Tekstilet me vlerë të shtuar, Turizmin e qëndrueshëm dhe Bimët Aromatike dhe Medicinale. Këto sektorë të lidhur ngushtë me eksportin janë     e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, që punëson një numër të konsiderueshëm të forcës punëtore, ndërkohë që Bimët Aromatike Medicinale, si pjesa kryesore e sektorit Përbërës Natyralë Bimorë, sigurojnë të ardhura dhe punësim për familjet dhe fermerët ruralë. SIPPO është e përkushtuar të mbështesë OMB-të në shfrytëzimin e potencialeve të këtyre sektorëve në mënyrë të qëndrueshme, përmes përmirësimit të shërbimeve të promovimit të eksporteve dhe fuqizimit të ekosistemit nëpërmjet bashkëpunimit konstruktiv.

SEKTORËT

SIPPO mbështet 3 sektorë kyç të ekonomisë, me avantazh konkurrues të dallueshëm dhe trend-rritje.

Ekonomia shqiptare ka rritje solide në 3 vitet e fundit dhe eksportet janë rritur mesatarisht me 4.6% çdo vit. Tekstilet, turizmi dhe përbërësit natyralë zënë një pjesë të rëndësishme në portofolin e eksportit.

Përbërësit Natyralë

Përbërësit Natyralë

Po rritet me ritme të shpejta kërkesa globale për produktet e ushqimit të shëndetshëm, produktet kozmetike dhe mjekësore, të cilat prodhohen me përbërës natyralë cilësorë...

Show more
Turizëm i qëndrueshëm

Turizëm i qëndrueshëm

Turistët e huaj në Shqipëri tërhiqen më shumë nga trashëgimia kulturore, plazhet e paprekura, topografia madhështore e maleve, gatimete shijshme shqiptare, tradita dhe mikpritja unike, çmime t&#...

Show more
Tekstilet me vlerë të shtuar

Tekstilet me vlerë të shtuar

Shqipëria ofron një mjedis shumë të favorshëm ekonomik në sektorin e prodhimit të tekstileve, i cili reflektohet dhe në nivelin e eksporteve Shqiptare, duke qenë industria kryesore që kontr...

Show more

Contact

Our Team – Your Contact

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.