Përbërësit Natyralë

Përbërësit Natyralë

Po rritet me ritme të shpejta kërkesa globale për produktet e ushqimit të shëndetshëm, produktet kozmetike dhe mjekësore, të cilat prodhohen me përbërës natyralë cilësorë për të plotësuar standartet dhe nevojat. Klima dhe përbërja e tokës në Shqipëri sigurojnë një avantazh më të mirë krahasues për prodhimet bio-organike për produktet e pyllit (jo-druri). SIPPO bashkë me partnerët e saj mbështet promovimin me efektivitet të këtyre produkteve dhe po i adreson ato në kanale të përshtatshme për të arritur blerësit ndërkombëtarë.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.