Turizëm i qëndrueshëm

Turistët e huaj në Shqipëri tërhiqen më shumë nga trashëgimia kulturore, plazhet e paprekura, topografia madhështore e maleve, gatimete shijshme shqiptare, tradita dhe mikpritja unike, çmime të leverdisshme dhe natyra e mrekullueshme e zonave rurale. Dhe numri i tyre por rritet me shpejtësi. SIPPO do të ndihmojë Agjensinë Kombëtare të Turizmit dhe shoqatat e sektorit të promovojnë Shqipërinë dhe vlerat e saj më të mira në turizmin e qëndrueshëm, si dhe të lidhin operatorët lokalë me operatorët seriozë ndërkombëtarë.