Përbërësit Natyralë

Po rritet me ritme të shpejta kërkesa globale për produktet e ushqimit të shëndetshëm, produktet kozmetike dhe mjekësore, të cilat prodhohen me përbërës natyralë cilësorë për të plotësuar standartet dhe nevojat. Klima dhe përbërja e tokës në Shqipëri sigurojnë një avantazh më të mirë krahasues për prodhimet bio-organike për produktet e pyllit (jo-druri). SIPPO bashkë me partnerët e saj mbështet promovimin me efektivitet të këtyre produkteve dhe po i adreson ato në kanale të përshtatshme për të arritur blerësit ndërkombëtarë.